1.

43

Před vlastní montáží zvolíme na zahradě místo, kam fóliovník umístíme. Nejlépe do závětří kam nefouká silný vítr. V místě obvodu základového rámu vodorovně urovnáme terén.

2.

44

Vybalíme z krabice trubky a spojky a přehledně si je rozložíme. Spojky i trubky doporučujeme ponechat v sáčcích pro lepší orientaci podle štítků,které jsou u nich umístěny.

3.

45

Začneme s montáží základového rámu – použijeme trubky délky 88,4 cm a trubky podle šířky fóliovníku, který máme, spojky křížové a spojky čelní spodní.

4.

46

Při zasouvání spojek do trubek dbáme na zasunutí až ke středu spojky.

špatně

47

špatně zasunutá spojka

5.

49

Potom sestavíme jednu čelní stranu fóliovníku ze 2 ks trubek délky 133 cm, které zasuneme do spojek čelních spodních, dále 2 ks spojek čelních horních a dvou trubek( délky – 88,4 cm pro typ A, 110 cm pro typ B A 133 cm pro typ C ), a tyto trubky spojíme spojkou vrcholovou.

6.

50

Stejným způsobem sestavíme další moduly pouze s tím rozdílem, že spojky nahradíme spojkami modulovými a tyto dvě konstrukce spojíme trubkami délky 88,4 cm.

7.

51

Takto postupujeme dokud nesestavíme celou konstrukci fóliovníku na základovém rámu.Potom zašlápneme spojky základového rámu do země tak, aby trubky ležely na zemi.

8.

52

Dále vyjmeme z krabice plachtu, kterou rozložíme podél konstrukce fóliovníkudo tvaru rukávu. Tento rukáv položíme na střechu konstrukce, fólii rozložíme a volně spustíme dolů. Čela fóliovníku přilepíme pomocí suchého zipu k plachtě a na spodní straně uchytíme 4 krátké zipy zevnitř fóliovníku k trubce základového rámu. Nakonec na čela pomocí suchých zipů nalepíme dveře a celý fóliovník uzavřeme.

9.

53

Plachtu po celém obvodu fóliovníku porovnáme na konstrukci, vypneme a ukotvíme.Doporučujeme ukotvit tak,že po obvodu konstrukce vykopeme struohu hlubokou asi 20 cm,do ní položíme přesahující fólii.Zatěžkáme po celém obvodu např.cihlami,kameny,trámy,trubkami apod.,a přihrneme zeminou.Nesmí se pod fólii dostat vítr.

54

55

56

UPOZORNĚNÍ

58

Fólii doporučujeme na zimu složit.Váha sněhu může konstrukci zdeformovat a prodloužíte tím životnost fólie.Na konstrukci nepřivazujte „provázky“na vedení okurek apod. Reklamace se nevztahuje na poškození způsobené nedodržením montážního postupu a na poškození způsobené vlivem živelních pohrom.Nevztahuje se též na mechanické poškození ólie ,protrhnutí,roztržení, rozříznutí,apod. Na mechanické poškození konstrukce např.vahou sněhu,velkým větrem ,vahou zeminy,přivazováním rostlin a různých poliček na konstrukci.